1400/05/26
تعداد بازدید 33335
با تلاش و پیگیری های مداوم و دلسوزانه رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شركت مهندسین نیكا رایان پویا در راستای ارتقاء و بهبود شرایط جهت حضوردر مناقصات و بهره مندی از امكانات وابسته، ماهیت شركت مهندسین نیكا رایان پویا درسال 1400 به سهامی خاص تغییر پیدا كرد.


با تلاش و پیگیری های مداوم و دلسوزانه رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مهندسین نیکا رایان پویا در راستای ارتقاء و بهبود شرایط جهت حضوردر مناقصات و بهره مندی از امکانات وابسته، ماهیت شرکت مهندسین نیکا رایان پویا درسال 1400  به سهامی خاص تغییر پیدا کرد.


منبع خبر:
آدرس ایمیل در نظرات نمایش داده نمی شود
نام
ایمیل