گواهی های رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
Certificate License_1401 Certificate_1399 Certificate_1397 Certificate_1396 License_1396 Certificates_1395 Certificates_1395 Certificates_1393 License_1393 Certificate_1392 License_1392 Certificate_1391
تاییدیه شرکت های دانش بنیان - 1399/12/23
CyberCertificate_1398
گواهینامه صلاحیت ارایه خدمات در حوزه پدافند سایبری - سازمان پدافند غیر عامل کشور - 1398/04/05
CyberCertificate_1398
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - 1401/03/24
ContractorSafetyCertification_1401
جواز تاسیس - واحد فنی مهندسی - برنامه ریزی، طراحی و خدمات پشتیبانی سخت افزارهای رایانه ای - 1396/08/24
Samt_1
مجوزهای فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
Nezam_Senfi_1402-1403 Nezam_Senfi_1401-1402 Nezam_Senfi_1400-1401 Nezam_Senfi_1399-1400 Nezam_Senfi_1398 Nezam_Senfi_1397 Nezam_Senfi_1396 Nezam_Senfi_1395 Nezam_Senfi_1394 Nezam_Senfi_1393 Nezam_Senfi_1392