جهت مشاهده رتبه شرکت در سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور کلیک نمایید

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی - از تاریخ 1401/11/04


گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی - از تاریخ 1399/12/27گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی - از تاریخ 1397/10/20گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی - از تاریخ 1396/09/29


گواهینامه صلاحیت ارایه خدمات در حوزه پدافند سایبری - سازمان پدافند غیر عامل کشور - 1398/04/05گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - 1401/03/24جواز تاسیس - واحد فنی مهندسی - برنامه ریزی، طراحی و خدمات پشتیبانی سخت افزارهای رایانه ای - 1396/08/24
جهت مشاهده رتبه شرکت در سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور کلیک نمایید

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی - از تاریخ 1395/09/17مشخصات گواهینامه - از تاریخ 1395/09/17گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی - از تاریخ 1393/11/04مشخصات گواهینامه - از تاریخ 1393/11/04گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی - از تاریخ 1392/07/30مشخصات گواهینامه - از تاریخ 392/07/30گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی - از تاریخ 1391/11/16مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1402/06/25 تا تاریخ 1403/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1401/06/25 تا تاریخ 1402/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1400/06/25 تا تاریخ 1401/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1399/06/25 تا تاریخ 1400/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1398/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1397/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1396/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1395/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1394/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1393/06/25مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - از تاریخ 1392/06/25